У Головному управлінні освіти і науки м. Києва відбулася зустріч з академіком Ш.О. Амонашвілі

15 листопада 2010 року в Головному управлінні освіти і науки м. Києва відбулася зустріч з науковим керівником Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації гуманної педагогіки академіком Ш.О. Амонашвілі.

На зустрічі були присутні співробітники Головного управляння освіти і науки м. Києва, Київського університету імені Бориса Грінченка, Центру моніторингу столичної освіти.

Ш. О. Амонашвілі виступив з лекцією, під час якої ознайомив присутніх з філософією педагогічного вчення «Гуманна педагогіка», ідеї якого прийшли із творчої спадщини класиків світової педагогіки, в т.ч. українців В. Сухомлинського, А. Макаренка, К. Ушинського, М. Пирогова. Зокрема, вчений зупинився на ролі представників органів управління освітою в сучасному освітньому просторі; значенні вчителя як провідника ідеї школи гуманної педагогіки, зазначивши, що будь-яка освітня реформа може бути успішною лише за умови позитивної волі вчителя.

Суть гуманної педагогіки базується на загальнолюдських цінностях, зокрема духовному вченні Ісуса Христа. Шалва Олександрович Амонашвілі зазначив, що в основі будь-якої освіти мають бути любов і віра; наголосив на необхідності плекання у вчителя позитивної волі; підкреслив, що одним із завдань сучасної освіти є виховання в дитині шляхетності, формування моральності, зауваживши, що діти не повинні бути заручниками політики будь-якої країни. На думку вченого, ідеї гуманної педагогіки повинні бути основою усіх освітніх реформ сучасності.

Після закінчення лекції академік Ш.О. Амонашвілі відповів на запитання освітян столиці.

⇐ Повернутися до архіву новин