Засідання круглого столу для вчителів математики та заступників директора з навчально-виховної роботи

10 січня 2024 року на базі КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦЯ МІСТА КИЄВА» відбулось засідання круглого столу для вчителів математики та заступників директора з навчально-виховної роботи.

Ініціаторка та координаторка – Сидоренко Ірина Анатоліївна, вчитель математики, «спеціаліст вищої категорії», «учитель–методист», директор гімназії «МІЛЕНІУМ» №318 м. Києва.

Актуальність теми круглого столу зумовлена сучасними освітніми тенденціями, спрямованими на формування компетентної особистості школяра.

Учасники круглого столу, близько 50 освітян з м. Києва та регіонів України, методисти, педагоги-практики, мали можливість ознайомитися із засобами навчання, спрямованими на розвиток умінь і навичок життєдіяльності особистості, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях.

У сучасному світі, де технології стрімко розвиваються, а глобальні виклики стають все складнішими, роль математичної освіти в нашому житті стає надзвичайно актуальною. Нова українська школа (НУШ) є необхідною вимогою часу та вносить свої нововведення в освітній процес.

Ірина Анатоліївна обґрунтувала актуальність та перспективність вибраної проблеми. В рамках зустрічі педагоги ознайомилися з досвідом роботи гімназії «Міленіум» № 318 м. Києва. Готуючись до роботи в 5-х класах НУШ кафедра математики гімназії провела велику підготовчу роботу: вивчено особливості нового державного стандарту, ознайомлено та обрано модельної програми, типи оцінювання, оформлення документації.

З метою швидкої та якісної підготовки до роботи у класах НУШ середньої ланки освіти відвідано велику кількість вебінарів, курсів, проведено декілька засідань методичної комісії вчителів кафедри математичної освіти. Дуже ретельно вчителі гімназії поставилися до вибору підручників, щоб навчальна література якомога більше відповідала вимогам сучасності та сприяла розвитку ключових компетентностей. На засіданнях кафедри вчителі математики неодноразово обговорювали особливості викладання предмету в НУШ, необхідність втілення сучасних педагогічних методів. Проведено засідання кафедри з таких актуальних тем, як «Застосування інтерактивних методів навчання, використання ігрових та практичних вправ для активізації навчальної діяльності учнів», «Прикладні задачі з математики, як інструмент розвитку життєво необхідних компетентностей», «Формувальне оцінювання як засіб оптимізації і покращання процесу навчання».

Процес навчання «нушенят» перебуває під постійною увагою вчителів математики, систематично аналізуються результати роботи та освітні втрати, відбувається взаємообмін прийомами та методами навчання. Сучасні діти не витримують одноманітних уроків, тому в наших учителів у щоденному арсеналі використання інтерактивних методів навчання, які допомагають учням краще засвоювати матеріал і розвивати критичне мислення, стимулюють цікавість до математики. Так групова робота (яку діти дуже люблять) сприяє розвитку ключових компетентностей, таких як комунікація, співпраця, вміння розв’язувати проблемні ситуації. Окрім того - робота у групах, парах, де учні спільно розв’язують задачі, сприяє взаємному навчанню та обміну ідеями та підвищує рівень розуміння матеріалу.

Слід відмітити такий потужний вид робіт, як проєкти, що дають змогу дитині застосовувати математичні знання у життєвих ситуаціях, спонукають до самостійної роботи та творчості. Також розвитку творчих здібностей сприяють завдання на складання авторських задач, розв’язування яких всім класом приносить задоволення. Інтерес до математики постійно підтримується системою нетрадиційних завдань: хвилинки на уроках типу «Математичний фокус», «Виріши ребус», «Цікава логічна задача». Забезпечують зацікавленість математикою олімпіади різних рівнів, а особливо діти люблять щорічний конкурс «Кенгуру».

Діти мають бачити зв’язок між математикою та різними галузями знань у задачах практичного характеру. Цю проблему успішно вирішують дослідницькі завдання, а саме: прорахувати в звичайних дробах свій розпорядок дня; прорахувати вартість продуктів для певної страви чи оцінити закупку продуктів для приготування сніданку; прорахувати вартість поїздки, ремонтних робіт тощо).

Не випадають з поля зору й учні зі слабкими математичними навичками. Задля забезпечення успішного вивчення математики їм приділяється увага як вчителя, так і сильніші учні, які залучаються до допомоги.

Педагоги успішно справляються зі втіленням в освітній процес формувального оцінювання, яке є показником росту освіченості дитини та включає: самооцінювання («Яку оцінку за роботу на уроці ти сьогодні собі поставиш?»); взаємооцінювання («Перший виконав, - допоможи перевірити роботи інших», «Перевір роботу сусіда по парті», «Діти, чия відповідь вам сьогодні сподобалась найбільше?»); поточне оцінювання усних відповідей та письмових робіт з використанням тестів, інтерактивних аркушів. Використовуються в роботі онлайн-ресурси, такі як LearningApps, «На Урок», «Мій клас», що дають змогу урізноманітнити форми перевірки засвоєння знань. Також онлайн ресурси вдало використовуються для покращення вивчення математики, залучення учнів до навчання та подолання освітніх втрат. Значний ефект у подоланні освітніх втрат у навчанні дають і відеоуроки Всеукраїнської школи онлай від МОН, що пропонуються учням для перегляду під час вимушених змінах у графіках очної форми освітнього процесу.

Особливу увагу на кафедрі математики гімназії приділяють розгляду результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA – 2022, які викликають занепокоєння. Покращенню результатів українських підлітків у PISA з математичної грамотності сприяє впровадження НУШ, кадрове та матеріальне забезпечення викладання математики.

Всього в гімназії працюють 7 висококваліфікованих учителів математики, серед яких: 5 учителів вищої категорії, 1 - першої категорії та 1 - молодий спеціаліст; 4 учителі мають педагогічне звання «учитель-методист», 1 – «старший учитель».

Усі вчителі математики гімназії «Міленіум» № 318 м. Києва систематично працюють над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, беруть участь у вебінарах, психологічних тренінгах.

Гімназія має достатню матеріально-технічну базу для проведення якісних уроків як офлайн, так і онлайн, а саме: 5 кабінетів математики, які забезпечені комп’ютерами, інтернетом, інтерактивними дошками.

Також у гімназії збільшено кількість годин математики на кожній паралелі в середній і старшій школі до 5 годин.

Наступним кроком вважаємо за доцільне відкриття класу математичного профілю у старшій школі, що буде сприяти кращій підготовці учнів до життя в сучасному світі. Адже профільні класи з математики можуть підготувати учнів до вступу до вищих навчальних закладів; стимулювати зацікавленість учнів у математиці; створити сприятливе освітнє середовище для їхнього розвитку. Відкриття профільних класів з математики допоможе забезпечити якісне навчання для учнів зі спеціальним інтересом та здібностями у цій області, а також підготувати їх до подальшого навчання у вищих освітніх та кар'єрних можливостей.

У цілому навчання математики в гімназії спрямоване на розвиток критичного мислення, забезпечує проблемний та творчий підхід до вирішення математичних завдань, дає неоціненну користь у подальшому становленні та росту успішної особистості.

Під час зустрічі учасники круглого столу ділилися враженнями, обмінювалися думками від побаченого та почутого. Вчителям надано методичні рекомендації. Запрошені педагоги відзначили доцільність і практичність такого методичного заходу.


⇐ Повернутися до архіву новин