Підготовлено звіти за результатами моніторингових досліджень з математики та географії (2009/2010 н/р)

   У квітні 2009/2010 навчального року Центром моніторингу столичної освіти на замовлення Головного управління освіти і науки проведено моніторингові дослідження «Рівень сформованості знань, умінь і навичок з математики учнів 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва»(від 14.04) та «Рівень сформованості знань, умінь і навичок з географії учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» (від 28.04).

   Моніторингові дослідження якості навчання учнів з математики та географії України надали можливість отримати інформацію про рівень сформованості учнівських знань, умінь і навичок; виявити труднощі в засвоєнні навчального матеріалу в п’ятому (математика) та дев’ятому (географії України) класі; визначити ступінь готовності п’ятикласників до вивчення математики в наступних класах, а дев’ятикласників до переходу на завершальний етап шкільного курсу географії.

   Отримані за результатами дослідження дані допомогли з’ясувати причини прогалин у підготовці учнів, що, в свою чергу, вкаже напрями коригування навчального процесу з метою усунення недоліків у засвоєнні навчального матеріалу.

   За результатами проведених досліджень Центром моніторингу столичної освіти підготовлено аналітичні звіти, з якими освітян столиці буде ознайомлено під час традиційних серпневих педагогічних конференцій, а також на засіданнях районних методичних об’єднань учителів математики та географії. У звітах подається розподіл тестових завдань за рівнем складності, розподіл первинних (сирих) балів за виконання завдань тестового зошита, розподіл результатів тестування за 12-ти бальною шкалою оцінювання та за рівнем навчальних досягнень, розподіл учасників за рівнем навчальних досягнень за районами м. Києва.

   З метою детального ознайомлення освітян і громади м. Києва з результатами проведених моніторингових досліджень, аналітичні звіти «Рівень сформованості знань, умінь і навичок з математики учнів 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» та «Рівень сформованості знань, умінь і навичок з географії учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» буде опубліковано на сайті ЦМСО.


⇐ Повернутися до архіву новин