Онлайн-семінар вчителів англійської мови

10 листопада 2023 року відбувся онлайн-семінар вчителів англійської мови з метою підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови. Мовою зустрічі була англійська.

Ініціаторка та координаторка - Барвінок Світлана Леонідівна, викладач англійської мови у Ліцеї «Успіх» Монастирищенської міської ради, Черкаської області.

Вивчення іноземної мови – це важкий і тривалий процес, що вимагає терпіння, значної концентрації та твердої впевненості в успішності його завершення. Для того щоб домогтися серйозних результатів у навчанні, будь-яка людина має потребу в мотивації, адже без неї первісний ентузіазм проходить дуже швидко і процес вивчення мови перетворюється на рутину.

Мотивація є надзвичайно важливою в навчальному процесі. Вона є в центрі навчання. Якщо здобувач не хоче вчитися – він чи вона не буде це робити, і педагог нічого не зможе вдіяти – окрім як мотивувати.

На мотивацію учнівства впливають, зокрема, такі фактори:

  • задля якої практичної мети учень/-иця вивчає мову (користування нею, професійне зростання (якщо йдеться про дорослих), гарні оцінки тощо);
  • відчуття, що вивчення мови вдається, у разі успішності учня/учениці. Автономність учня/учениці, його чи її впевненість у собі та досягнення – частини цього відчуття. Якщо людині здається, що в неї щось гарно виходить – вона хоче продовжувати це робити;
  • бажання вільно спілкуватися – з родичами з іншої країни, друзями, хлопцями/дівчатами, бізнес-партнерами тощо;
  • заохочення з боку інших людей. Якщо людина живе у спільноті, де знання іноземної мови високо цінується, – вона розумітиме важливість її вивчення. Якщо ж навпаки – людина не буде бачити сенсу у вивченні і, відповідно, не матиме мотивації;
  • насолода від процесу навчання. Таких дітей, певно, небагато, але вони є – ті, для кого навчання як процес пізнання нового є цікавим. Цікавим/-ою може бути вчитель/-ка, що викладає предмет, підручник, в якому зібрані теми, важливі для учня/учениці – це все мотивує;
  • захоплення культурою народу, мова якого вивчається. Наприклад, учень/-иця буде вмотивований/-ою вивчити англійську, якщо він чи вона збираються поїхати на навчання за кордон.

Світлана Леонідівна повністю переконана, що вчитель може вплинути на формування мотивації, створюючи передумови і формуючи підстави, на базі яких в учнів виникає особиста зацікавленість в роботі. Учитель повинен уявляти собі весь арсенал мотиваційних засобів, всі типи і підтипи мотивації і їх резерви. Тоді можна буде точно співвіднести зміст навчального процесу на всьому його етапі з відповідними типами мотивації.

Тому, перш ніж приступити до освоєння мови, необхідно чітко уявляти, для чого це потрібно та які можливості можуть відкритися. Знання мови сприяє розвитку розумового потенціалу, розширенню світогляду, професійному зростанню, повазі й визнанню серед друзів і колег.

Виступила з доповіддю щодо використання сучасних технологій (інтернет-ресурсів) і нестандартних творчих завдань задля подолання страху висловлюватися іноземною мовою. Наголосила на необхідності подолання комунікативного бар'єру у висловленні іноземною мовою.

Світлана Леонідівна навела матеріали, які варто застосовувати у навчанні іноземної мови, зокрема TV 5 Monde (відео-матервали), радіо RFI (аудіоматеріали) і текстові документи (журнали), інтернет-ресурси (сайт BBc. Learning English). Доповідачка зауважила, що іноземні викладачі вимагають концентрації уваги на комунікативних навичках ніж граматичних, що сприяє подоланню мовного бар'єру.

Своїм практичним досвідом з підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови поділилась з колегами методист КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» Борисенко Оксана Миколаївна, яка ознайомила присутніх з новинками навчально-методичної літератури британських видавництв та презентувала літературу для вчителів англійської мови.

Вчителі іноземних мов розглядають кожну дитину не стільки як об’єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. І щоб учень займав активну позицію в процесі навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації до навчання. Тому вчителі щоденно застосовують своє основне педагогічне мистецтво - це вміння спонукати, а не примушувати. Така система передбачає позитивну аргументацію методів і засобів впливу на дитину, за якою майстерність учителя виявляється в тому, що він стимулює учня робити все з власної волі, з бажанням і радістю.

Отже, в основу своєї навчальної діяльності вчителі закладають оптимістичну гуманістичну концепцію, яка зорієнтована на великі потенціальні здібності й можливості самих учнів. Адже дана концепція ґрунтується на тому положенні, що саме спонукальна, а не примусова сила навчання й виховання здатна перетворити дитину з об’єкта впливу педагогів на суб’єкт особистого розвитку.

Всі вчителі здійснюють заходи щодо використання Європейського мовного портфоліо у навчально-виховному процесі з іноземної мови як ефективної технології, що допомагає планувати власну навчальну діяльність з предмета та розвинути в учнів здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні. Будучи практичною реалізацією загальноєвропейської концепції компетентнісного підходу до навчання, портфоліо виконує ряд соціальних, педагогічних та інформаційних функцій, а саме:

  • розвиває і підтримує мотивацію кожної людини до вивчення мов протягом усього життя;
  • забезпечує учня надійним і доступним інструментом для визначення своїх досягнень в оволодінні іноземними мовами, подальшого вдосконалення своїх знань та умінь;
  • дає вчителю можливість об’єктивно оцінити свою викладацьку діяльність і внести в неї корективи;
  • забезпечує соціальну мобільність в рамках єдиної Європи.

Учитель середньої загальноосвітньої школи №221 м. Києва продемонструвала цікаві підходи до викладання предмету з елементами драми на тему: «Драма як засіб підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови». Тему було обрано не випадково: у школі вже кілька років учителі іноземних мов залучають учнів до проведення позакласних заходів, де вони мають можливість розкривати свої творчі здібності та рівень володіння іноземними мовами. Педагог наголосила на актуальності використання театральних технологій під час навчальної діяльності. Це є дієвим стимулом до вивчення учнями іноземних мов.

Закінчилась зустріч онлайн-презентацією оригінальної та цікавої п’єси за мотивами Вашингтона Ірвінга «Легенда про сплячу балку», яку блискуче зіграли учні 10-х класів. Учасники заходу поповнили методичну скарбничку знань новими формами і методами роботи в умовах Нової української школи.

Педагоги мали змогу обговорити питання створення мотивації для успішного навчання та викладання, розвитку навиків критичного мислення в учнів, організації проведення уроків у сучасних умовах воєнного стану, спробувати різні види завдань, які допоможуть підвищити інтерес учнів до вивчення англійської мови. Ця зустріч стала своєрідним осередком, що об’єднав творчих, активних та ініціативних педагогів, які зможуть використати в роботі цікаві кейси, отримані під час семінару.

Професія вчителя є настільки захоплюючою, є постійним відкриттям нових знань, нового досвіду. Отже, творчий пошук- це необхідна умова для підвищення мотивації навчання.


⇐ Повернутися до архіву новин