Адаптивний підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти в часи надзвичайної тривожності та невизначеності

Котяхова Н. В. директор школи І-ІІІ ступенів №284
Дарницького району м. Києва

Крайні роки існування сучасного світу відзначились постійною невизначеністю та мінливістю, що не могло не вплинути на потребу в швидкому пристосуванні до нових умов в системі управління в цілому та зокрема в управлінні закладом загальної середньої освіти.

Інформатизація суспільства, яка спостерігається вже протягом декількох десятиліть, диктує нові вимоги до випускника школи та до педагогів, отже змінюється і сама сутність управління закладом загальної середньої освіти. Функціонування системи освіти в умовах інформатизації характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. Розвиток інформаційного суспільства характеризується глобальною нестабільністю, що безпосередньо впливає на всі сфери життя і на загальну середню освіту зокрема.

Вже стало звичним, особливо під час пандемії короновірусної хвороби COVID – 19, що сучасний заклад загальної середньої освіти забезпечує навчання учнів не тільки в «стінах» школи, а і реалізує право на освіту здобувачам незалежно від їхнього місця перебування. Керівник безпосередньо організовує, регулює, контролює всі ці процеси. Це примушує змінювати застарілі жорсткі субординаційні методи, підходи, стилі управління на сучасні, мобільні, гнучкі.

А життя в умовах повномасштабної воєнної агресії російської федерації проти нашої країни ще поглибило проблему: повністю змінило філософію діяльності та вимагає ще і серйозного психологічного супроводу як колективу школи, так і учнів та їхніх батьків. Адаптивний підхід управління набуває нового значення та трансформації. Пошук нестандартних управлінських рішень стає щоденним викликом для управлінця. Водночас забезпечення якості освіти, навіть в кризових умовах, є необхідним чинником ефективного функціонування закладу освіти.

Влив зовнішніх чинників зараз на систему освіти в цілому та на управління закладом загальної середньої освіти зокрема є вагомим. Отже і організація освітнього процесу має набувати адаптивного характеру. Проте, розв’язання цього завдання неможливо здійснити без усвідомлення педагогічними працівниками адаптивного характеру змін, що відбуваються в освітньому середовищі.

Отже, пропонуємо низку методичних рекомендацій для керівників щодо впровадження моделі управління закладом загальної середньої освіти на засадах адаптивного підходу. Вони можуть бути використані педагогічними працівниками та керівниками закладів загальної середньої освіти незалежно від форм власності та місцезнаходження, які прагнуть здійснювати адаптивні процеси в системі освіти.

Детальніше для ознайомлення


⇐ Повернутися до архіву новин