З досвіду роботи за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»

Канікули для вчителів – це час роботи, можливість засвоїти нові технології навчання, обмінятися досвідом із колегами.

У вівторок, 24 жовтня 2023 року, в межах творчих зустрічей відбулась діалог-сесія для педагогів, які працюють за науково – педагогічним проєктом «Інтелект України». До заходу долучились 16 педагогів початкових класів міста Києва.

Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» працює в межах нормативно-правової бази України, згідно з чинним законодавством. Учні проєктних класів навчаються за спеціально розробленими навчальними планами.

Модератор, Карплюк Аліна Сергіївна, вчитель початкових класів Корсунь-Шевченківської гімназії, представила досвід роботи та наголосила, що мета проєкту «Інтелект України» — навчити дитину бути успішною в школі та дорослому житті, навчити радіти життю.

У межах проєкту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

  • розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;
  • сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;
  • вільно спілкуватися іноземними мовами. Англійська мова вивчається з 1 класу по 3 уроки на тиждень;
  • сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Людина і світ», «Еврика»);
  • сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаємося разом»).

Учасники зустрічі переглянули уроки у запису за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (1 клас – «Читання», 2 клас – «Людина і світ», 3 клас – «Навчаємося разом»). Під час спілкування педагоги отримали змістовні відповіді на запитання, ознайомились із рекомендаціями щодо роботи з логічними задачами математичного розділу «Еврика».

Також на зустрічі були присутні методисти Жук Ольга Вікторівна та Ковалевська Людмила Миколаївна. Підкреслили, що основною метою курсу "Еврика" є формування творчих здібностей дітей, розвиток їхнього логічного нестандартного мислення: стрімкості мислення, здатності перемикатися з однієї ідеї на іншу, здібності продукувати ідеї, висувати гіпотези, розвиток допитливості та кмітливості.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Аліна Сергіївна закінчила свій виступ, наголосивши, що сьогодні її учні уміють навчатися, вміють критично оцінювати себе, не лише виявляючи недоліки, а й прогнозуючи шляхи їх подолання, а батьки учнів стали однодумцями, союзниками: відчувається «педагогіка партнерства».


⇐ Повернутися до архіву новин