Теоретично-практичний семінар вчителів початкових класів

27 жовтня 2023 року на базі КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» відбувся теоретично-практичний семінар «Підвищення ефективності уроку в початковій школі шляхом упровадження ІКТ».

Яким має бути сучасне навчання? На цю тему багато міркують і дискутують. Обирають нові прийоми, методи, технології. Та при цьому основною формою навчання залишається урок, зміст якого диктує час.

Чому ми сьогодні здійснюємо кардинальний перехід від традиційного навчання, спрямованого на передачу нових знань, до розвивального, у якому використовуються інформаційні технології?

Бурхливий розвиток технологічних систем, потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення електронних іграшок змушують людський мозок еволюціонувати в небаченому досі темпі. До школи зараз приходять абсолютно нові за типом мислення діти. Діти, які ніколи не жили в світі без інтернету. Вони вже налаштовані під віртуальну реальність.

Якщо вірити «теорії поколінь», школу закінчує нині покоління «цифрових» дітей. Їх замінять ті, кого називають «дітьми смартфонів», або покоління «альфа». Вчені вважають, що на їхнє становлення та розвиток великий вплив матимуть соцмережі. Їх головна цінність – вибір. Пошук – те, що вони вміють найкраще. Для них завжди існує цікавіший сайт, свіжіша інформація – треба лише знайти. Вони здатні одночасно листуватися з десятком людей, швидко «просіювати» великий обсяг інформації, оперативно реагувати на нові повідомлення. Здається, що їх мозок побудований зовсім інакше.

За останні роки істотно змінився і характер їх улюбленої практичної діяльності – гри, змінилися улюблені герої, захоплення.

Треба прийняти те, що сучасні діти живуть в світі, залежному від інформаційних технологій, що веде за собою корінні зміни у сфері пізнавальної діяльності, зокрема в освіті. Це треба прийняти і враховувати, обираючи нові прийоми, методи, технології навчання.

Даний захід мав на меті акцентування уваги педагогів на можливостях використання нетрадиційних форм (музейний урок, бібліотечний урок, урок милування природою) для формування ключових компетентностей учнів. Завданням даного заходу було ознайомлення учасників семінару з особливостями колегіального пошуку шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню ІКТ навчання; демонстрація досвіду роботи педагогів навчального закладу щодо упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах реалізації нового Державного стандарту та використання нетрадиційних форм уроку.

Теоретична частина семінару була представлена у вигляді майстер-класу з теми «Підвищення ефективності уроку в початковій школі шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання нетрадиційних форм проведення уроку».

Інформаційна частина виступу Скрипової Т.І., вчителя початкових класів ЗЗСО №221 м.Києва, супроводжувалася відео-рядом фрагментів уроків у 1 – 4 класах, що дозволяло присутнім не тільки сприймати теоретичний матеріал, а й спостерігати його практичне втілення в навчально-виховний процес.

Методист КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» Ковалевська Л.М. розповіла учасникам про використання ІКТ на уроках читання. Застосування комп’ютерної техніки робить привабливими і по-справжньому сучасними уроки читання. Завдяки ІКТ відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об’єктивно й вчасно. Важливе місце на уроках читання посідає використання презентацій під час вивчення біографій письменників. Вчитель може продемонструвати велику кількість фотографій, подавати інформацію «порціями». Можливість бачити і чути допомагає учням краще запам’ятати інформацію. За допомогою програми TEST W можна створювати тести для перевірки сприймання тексту (аудіювання). Ця програма цікава тим, що за одним тестом можна перевірити декількох учнів, оскільки програма самостійно міняє послідовність запитань і відповідей. Використання програми Word дозволяє зменшити кількість записів на дошці, зекономити час для підготовки запису теми та плану уроку, вправ для розвитку читацьких навичок, запитання до тексту, плану оповідання тощо. Комп’ютер можна використовувати і як магнітофон. Діти залюбки слухають вірші у виконанні знаних артистів чи самих авторів, пісні на слова поетів, творчість яких вивчається.

Головне завдання вчителя початкових класів – навчити дитину вчитися, самостійно здобувати знання. Помиляються ті вчителі, які думають, що у XXI столітті можна навчити дитину вчитися і закріпити міцні знання учня лише за допомогою класної дошки і крейди. Сучасна дитина живе в світі електронної культури. Для неї комп’ютер, Інтернет не предмет навчання, а засіб. Таким чином, упровадження ІКТ та використання Інтернету полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним. Не безпідставно вважають, що комп’ютер дозволить глибше розвинути резерви дитини, дасть змогу вчителеві працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю. Насамперед учителеві має бути цікавим те, що він робить, як веде урок. Коли вчитель задоволений створеним уроком, то й енергія та бажання пізнати щось нове обов’язково передається дітям, стимулює їх креативність. Розбудити допитливість у душах сучасних учнів можна лише шляхом використання сучасних форм і методів навчання.


⇐ Повернутися до архіву новин