Особливості управління освітнім процесом у початковій школі

Панчошна Лілія Олександрівна,
заступник директора з НВР
школи І ступеня № 333
Дарницького району м. Києва

Особливості управління освітнім процесом у початковій школі в нових умовах зумовлюється місцем, яке займає освіта в сучасному суспільному розвитку, вона перетворилася у важливу сферу людської діяльності і тісно пов’язана з економікою, політикою, матеріального та духовного життя. Управління освітнім процесом у початковій школі є непереривним процесом, який є суттєвим фактором в ефективній діяльності закладу та забезпечує його розвиток.

Саме управління дає можливість підтримувати всі життєві функції початкової школи. Освіта виходить на новий рівень управління – нововведення та інтеграція. Сьогодні виникає необхідність і у зміні управлінської діяльності школи, пов’язане зі зміною організації та методів управління, зміною рольового простору адміністрації закладу освіти та представників педагогічного колективу.

Керівник сучасної початкової школи – центральна фігура всього освітнього процесу. Надання якісних освітніх послуг неможливо без компетентного кваліфікованого менеджера, який володіє основами управління, психології, права, економіки є лідером та експертом.

Сучасний керівник має усвідомлювати завдання реформування, творчо підійти до осмислення мети й завдань функціонування початкової школи, забезпечити належні умови для динамічної взаємодії освітніх процесів, сприяти створенню освітнього простору в рамках Нової української школи. Освітній простір у сучасних дослідженнях розглядають як цілісну й динамічну систему, складне багаторівневе і багатофункціональне утворення, що в рамках єдиних базових стандартів забезпечує взаємозалежність та взаємодію своїх складових, і як складну ієрархічну структуру, піраміду просторів різних рівнів: глобального, континентального, окремої країни та регіону, локального (окремого закладу освіти), сімейного, особистісного. Дизайн сучасного освітнього простору – один із важливих факторів сучасної школи. Сучасна початкова школа передбачає зміни не лише у змісті освітніх програм, а й в основних підходах до освітнього процесу. Шкільна ланка початкової освіти переходить до розвитку життєвих компетенцій, від одноманітного стандартизованого підходу – до дитиноцентризму та особистісної орієнтації, від педагогіки інструктажу та впливу – до педагогіки партнерства.

Сучасний освітній процес вимагає і створення належних умов для розвитку творчого потенціалу педагогів, надати можливість для реалізації професійних планів кожного. Також важливим для успішного освітнього процесу є формування партнерських відносин із батьківською громадою, залучення батьків до співпраці.

Для директора початкової школи важливим завданням є перехід від ролі наглядача та контролера до управлінця, який співпрацює з командою однодумців та довіряє кожному, вибудовує взаємовідносини між командою – вчителі, учні та батьки. На сучасному етапі керівник відходить від одноосібного прийняття рішень, відмовляється від того, що не працює і впроваджують нову освіту, освіту майбутнього.

Сучасна початкова школа в Україні потребує керівника, який здатен працювати в умовах змін, який має високий рівень професійної компетентності, управлінської культури. Саме від професіоналізму керівника залежить успішний розвиток початкової школи, якості впровадження та результат нових змін.

Кожен керівник початкової школи має можливість орієнтуватись на досвід управління освітнім процесом інших країн, аналізувати та впроваджувати у своєму закладі сучасні тенденції розвитку освіти, якщо це не суперечить законодавству та вимогам до освітньої системи нашої держави.

Зміст освітнього процесу в початковій школі, як правило, визначається Типовими освітніми програмами, розроблені під керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна. Діяльність закладів освіти регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.

Для сучасного ефективного освітнього процесу створені належні умови із відповідним зонуванням для комфортного перебування учнів. Частина спільної діяльності з учнями організована «просто неба». Для цього також є необхідні умови: обладнані ігрові майданчики, асфальтовані майданчики з розміткою для вивчення правил дорожнього руху, квітники. Достатньо укомплектована спортивна база з необхідним спортивним обладнанням та інвентарем для проведення занять.

Стимулом для професійного зростання педагогічних працівників є атестація, яка сприяє заохоченню досліджувати та впроваджувати інноваційні методи в практику.

Детальніше для ознайомлення


⇐ Повернутися до архіву новин