Сучасний урок. Досвід роботи вчителя початкових класів.

Семінар – практикум. Формування мовленнєвої компетентності в учнів початкових класів

Скажи мені, і я забуду, покажи мені, і я запам’ятаю, дай мені діяти самому, і я навчусь.

Під таким гаслом 02 лютого 2023 року відбувся онлайн-семінар з вчителями початкових класів міста Києва, який підготувала Ольга Жук, вчитель початкових класів Школи І-ІІІ ступенів №95 Шевченківського району міста Києва, методист відділу змісту та розробки тестових матеріалів «ОСВІТНЬОЇ АГЕНЦІЇ МІСТА КИЄВА».

Метою семінару було показати практичну сторону застосування прийомів і методів роботи для формування мовленнєвої компетентносі в учнів початкових класів на уроках української мови, адже мовно-літературна лінія в початковій школи є ключовою складовою комунікативних та читацьких компетентностей, розвитку здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі, розвитку емоційно-чуттєвого досвіду, мовленнєво-творчих здібностей.

Вчитель зазначила, що сучасні дослідження мовленнєвої сфери особистості із необхідністю доводять існування мовної та мовленнєвої компетентності як окремої структури, відмінної за своїм змістом від мовленнєвої діяльності. Розділяючи поняття мовна система та мовна організація суб'єкта, дослідники (Л.В.Щерба, Е.Д.Божович) стверджують, що система мови переноситься у свідомість суб'єкта неоднозначно, впливаючи надалі на мовленнєвий досвід людини. Процес перетворення мовної системи у індивідуальний засіб формування і формулювання думки завершується формуванням мовленнєвої компетентності.

Вчителі мають забезпечити мотивацію вивчення рідної мови. Завдання вчителя полягає в тому, щоби пробудити бажання вчитись і пізнавати непізнані речі.

Для того щоб зацікавити учнів роботою на уроці, необхідно подбати про гармонійне поєднання його мотиваційного, змістового та розвивального компонентів. Зміст має привабити дітей чимось незвіданим, відповідати розвивальній дидактичній меті. Дитина має зрозуміти значущість навчального матеріалу. Невичерпним матеріалом для навчальних занять із мови є саме життя. Кожна складова уроку допомагає створити образ, що змушує дітей хвилюватися, уявляти, фантазувати, співпереживати, спонукає до активної мовленнєвої діяльності.

Під час семінару Ольга Вікторівна продемонструвала підбірку прийомів і методів для використання у роботі на уроках української мови.

Вчитель наголошувала, що кожного разу, коли ви приміняєте будь-які прийоми, методи, різноманітні завдання- залучайте до обговорення більшу кількість дітей. Це підвищує ефективність заняття та розуміння теми та допоможе вчителю виявити прогалини у знаннях учнів. Крім того, навчає дітей аналізувати та інтерпретувати інформацію, будувати гіпотези і відстоювати власну точку зору.

Учасники погодилися, що школа має навчити дитину вирішувати проблеми, з якими доведеться стикатися у житті.

Існує багато цікавих прийомів, методів, видів завдань, що допомагають розвинути мовлення і збагатити словниковий запас учнів, навчити усвідомлювати матеріал який вивчають. Варто тільки звертати постійну увагу на такі види роботи, і це обов'язково принесе свої плоди.

Продовжуємо ділитися власним досвідом, поширювати свої надбання та методичні матеріали!


⇐ Повернутися до архіву новин