Сучасний формат освіти. Досвід роботи вчителя початкових класів.


Сьогодні наша країна знаходиться в умовах воєнного стану. Але освітяни тримають свій освітній фронт та забезпечують здійснення якісного освітнього процесу, не зважаючи на повітряні тривоги та відсутність електроенергії. 24 листопада 2022 року відбувся онлайн-семінар, який підготувала Світлана Солодько, директор Початкової школи №334 Дарницького району міста Києва, вчитель початкових класів.

Під час семінару Світлана Миколаївна зазначила, що у новій українській школі кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Завдання педагога нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини: виявити тип обдарованості дитини та її унікальний дар, знайти ресурси розвитку дитячого потенціалу, створювати ситуацію успіху, забезпечити гнучкість організації навчання, сприяти максимально індивідуалізованій роботі, упроваджувати компетентнісно орієнтоване навчання, інноваційні методики і технології навчання та виховання.

Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти, оскільки поступ будь-якої країни залежить саме від здатності її громадян нестандартно, креативно мислити, впроваджувати перспективні інновації в різні сфери суспільного життя. Творчі та інтелектуальні можливості кожної дитини сьогодні – запорука прогресу в майбутньому в будь-якій галузі людського життя.

Учасники віртуального семінару мали можливість ознайомитися з концепцією обдарованості американського психолога-педагога Джозефа Рензуллі, який виділяє три основні компоненти, сукупність яких створює особистість, що може впливати на розвиток суспільства:

 • інтелектуальні здібності вище середнього рівня;
 • високі показники креативності;
 • висока мотиваційна включеність у інтелектуальний пошук.

Солодько С.М. також проаналізувала типи обдарованості особистості (інтелектуальний, академічний, художній, креативний, соціальний, психомоторний тощо) та зазначила, що важливим засобом розвитку ключових компетентностей у початковій школі є інтелектуальні змагання. Сучасна початкова школа – це простір, де дитина набуває певних знань, умінь та навичок й уможливлює реалізацію себе як особистості. Особливе місце в цьому належить учнівським олімпіадам та конкурсам, які забезпечують можливість створення свого майбутнього власними силами. Інтелектуальні змагання допомагають учням повірити в себе, наблизитися до більш якісної освіти та зміцнити свій соціальний статус. Цьому передує копітка наполеглива щоденна праця учня й учителя, методичної служби, а в початковій школі – і батьків.

Олімпіада – це змагання, у якому переможцями стають найсильніші, а інші учасники збагачуються новими знаннями і здобувають необхідний досвід. Тільки добровільний принцип і зацікавленість допомагають залучати учнів до осмисленої плідної роботи в період підготовки до олімпіад. Під час підготовки до шкільної олімпіади слід особливо ретельно підбирати завдання, доступні учням, виконання яких дає можливість відчути радість подолання труднощів.

Конкурсна діяльність також відкриває широкі можливості створення оптимальних умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку ключових компетентностей, вольових, комунікативних якостей особистості. Участь у конкурсній діяльності допомагає реалізувати принципи особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей. Конкурси – це форма навчання, яка стимулює та активізує діяльність, розвиває творчі можливості та формує конкурентноздатність особистості.

Підготовка до різних видів інтелектуальних змагань є потужним засобом стимулювання дослідницької діяльності учнів та їхньої творчої активності й позитивного ставлення до навчальної праці. Адже кожний із потенційних учасників під час підготовки потребує ознайомлення з новою навчальною і науково-популярною літературою з предмета; глибокого аналізу різноманітних процесів тощо. Учнів потрібно готувати до інтелектуальних змагань не тільки з певного предмета, але й психологічно. Адже досягти високих результатів можна лише за умови психологічного налаштування на перемогу.

Учасники семінару ознайомились з видами діяльності педагога при підготовці учнів до інтелектуальних змагань:

 • застосування індивідуального підходу та інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проєктних, модульних);
 • проведення самостійних робіт творчого характеру;
 • включення в освітню діяльність розвивальних творчих ігр, дослідницької індивідуальної чи групової роботи;
 • проведення занять у формі «міні-олімпіад» чи «міні-конкурсів» для поступового психологічного налаштування учнів;
 • гурткова робота з предметів, позакласні заходи у межах предметних тижнів, фестивалі науки тощо.

Світлана Миколаївна зазначила, що при роботі з обдарованими дітьми вчитель повинен надавати перевагу домінуванню розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю та ставити перед собою такі завдання:

 • розвиток цілісної картини світу в уявленнях дитини;
 • розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатності розв'язувати проблеми;
 • розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу;
 • розвиток здатності до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції»:
 • актуалізація лідерських можливостей дитини.

Світлана Миколаївна під час семінару представила систему завдань з математики, української мови, курсу «Я досліджую світ» для учнів 2-4 класів для підготовки до інтелектуальних змагань та зазначила: «Підготовка та залучення дітей до участі в інтелектуальних змаганнях (олімпіадах, конкурсах тощо) є важливим кроком у вирішенні проблеми розвитку ключових компетентностей обдарованих учнів. Для успішної роботи із талановитою дитиною вчителю необхідно дати їй можливість проявити себе, повірити у свої сили, отримати задоволення від процесу навчання, не допустити втрати спонтанної активності дитини, розкрити у ній особливі якості і вміння: розуміння і усвідомлення своєї нестандартності, відповідальності за розвиток природного дару, сформувати коло інтересів, що відповідають внутрішнім потребам, мотивацію до певного виду діяльності, вольові якості – наполегливість, цілеспрямованість, працездатність».

Система завдань з української мови

Система завдань з математики

Система завдань з курсу Я досліджую світ


⇐ Повернутися до архіву новин