Про результати онлайн-моніторингового дослідження «Розуміння та дотримання академічної доброчесності серед учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва»


09 грудня 2021
року в КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА» відбулось онлайн-моніторингове дослідження «Розуміння та дотримання академічної доброчесності серед учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва».

1096 учнів 10-х класів у 50 закладах освіти репрезентативної вибірки взяли участь в онлайн-тестуванні.

Новий закон «Про повну загальну середню освіту» містить норму щодо забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти, зокрема законом встановлено обов’язок учнів та вчителів дотримуватись академічної доброчесності та видів відповідальності за виявлені факти її порушення.

Академічна доброчесність є важливою складовою забезпечення якості освітнього процесу, організації наукової діяльності в закладах освіти, що надають послуги різних освітніх рівнів.

Дотримання принципів академічної доброчесності у ЗЗСО сприятиме їхній конкурентоспроможності в умовах запиту на якісні освітні послуги. Продуктивна взаємодія всіх учасників освітнього процесу можлива лише на засадах відкритості, чесності та прозорості.

https://eduagency.kyiv.ua/news/17218?fbclid=IwAR0jJV8BgoMwD3L50tC4LQJzpOB8YaNdDn8Bw5Ym_Bpgfo0ZBCWISvVb0FQ


⇐ Повернутися до архіву новин