Статистична довідка «Кількісний та якісний склад педагогічних працівників міста Києва за період 2010 – 2020 роки»

Статистична довідка «Кількісний та якісний склад педагогічних працівників міста Києва за період 2010 – 2020 роки», відображає кількісний та якісний склад учителів закладів загальної середньої освіти, розподілених за адміністративно-територіальними одиницями (районами) міста Києва.

Статистичну інформацію подано у динаміці (за 2010 – 2020 роки), у номінальному та відсотковому вираженні. Проаналізовано дані щодо кількісного та якісного складу педагогічних працівників по кожному району міста Києва, а також у порівнянні загальноміських та районних показників у відсотковому вираженні.

Враховано наступні показники: вік, стать, стаж роботи, соціальний статус (учителі пенсійного віку), фахова кваліфікація, відзнаки та нагороди.


⇐ Повернутися до архіву новин