Сучасний формат освіти. Досвід роботи вчителя фізики.

02 листопада 2020 року відбувся авторський майстер-клас, який підготувала Юлія Примаченко, учитель фізики спеціалізованої школи № 187 з поглибленим вивченням української та англійської мов Солом’янського району міста Києва.

Сьогодні наша країна знаходиться в умовах карантину. Проте закрита на карантин школа ще не свідчить про відсутність уроків і необхідних для повноцінного освітнього процесу заходів.  Юлія Іванівна поділилася досвідом роботи при здійсненні дистанційного навчання. Спектр інструментів дистанційного навчання, які використовують педагоги,  дуже різноманітний. Учасники віртуального семінару мали можливість ознайомитися з  інструкцією користування інтерактивною дошкою та роботою в програмі mozaBook. Учителем фізики чітко, конкретно, лаконічно, переконливо сформульовані поради та продемонстровані методичні прийоми за темою «Індукційний струм». Юлія Іванівна продемонструвала, як за допомогою методичного прийому «Фішбоун» навчити учнів встановлювати причиново-наслідкові взаємозв’язки та робити обґрунтований вибір. Технологія-прийом спрямована на формування критичного та креативного мислення.

Важливим засобом формування предметної та ключових компетентностей під час вивчення фізики й астрономії є навчальний фізичний експеримент. Учитель  також продемонструвала  підходи та методи навчання на прикладі вивчення теми «Електродвигуни», де більша частина навчальних дій здійснюється не в умовах фізичного кабінету, а з використанням сучасних   інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Один із шляхів використання ІКТ у навчальній діяльності – комп’ютерне тестування знань і вмінь учнів. 

Унікальність та цінність контролю знань у формі тестів була і залишається предметом дискусій педагогів і методистів. Особливої уваги заслуговує вивчення проблем, пов’язаних із використанням такої форми контролю знань з фізико-математичних дисциплін. Фізика є фундаментальною дисципліною, тобто такою дисципліною, яка відіграє визначальну, основоположну роль у формуванні наукового світогляду учнів. Тому форми контролю поточних та залишкових знань потребують сталого удосконалення та осучаснення.

Завдання вчителя фізики – підібрати такі форми контролю, які б одночасно забезпечували повний облік і оцінку знань та відповідали вимогам навчальних програм. В яких, утім, звичайно зазначається, що рівень обов’язкових результатів має бути відкритим. Форми контролю повинні передбачати чітке усвідомлення учнями рівня таких обов’язкових вимог. До відкритих форм контролю, зокрема, належить тестування. Адже тести – це система завдань специфічної форми, що вимагають коротких однозначних відповідей та дозволяють якісно виміряти рівень знань, умінь і навичок.

Тестування, як форма контролю знань, набуває певної досконалості у формі комп’ютерного тестування - важливої складової інноваційних технологій навчання, які поступово і невідворотно втілюються у педагогічну практику. У процесі вивчення фізики важливе значення мають закріплення вивченого матеріалу і контроль результатів навчальної діяльності, що дозволяють визначити рівень досягнень кожного учня.  Перевірку виконання домашньої роботи зручно проводити у вигляді тестів, що містять завдання, аналогічні домашнім. Такі роботи короткочасні і повинні складатися з кількох завдань у різних варіантах, що дозволяє швидко їх перевірити і оцінити відразу після завершення тестування. Після вивчення нового навчального матеріалу в якості закріплення найбільш важливих моментів теорії можна використовувати тестові завдання, що включають головні і найбільш складні для засвоєння питання. Дуже зручно для повноти і об'єктивності перевірки знань і умінь проводити урок підсумкового тестування по темі чи за півріччя. Або ж проводити тестування разом з контрольними заходами.  Іспит у вигляді тесту допомагає більш повно і об'єктивно охопити перевіркою навчальний матеріал і виявити глибину інтелектуального розвитку учня. Цьому служать безліч питань і завдань з різних тем, вимоги застосувати різні розумові операції і впоратися із завданнями різного рівня складності.

Використання тестів під час навчання дозволяє виявити не тільки знання, але і можливу спрямованість подальшого профільного навчання; дозволяє готувати учнів до майбутнього ЗНО з фізики.  

Юлія Іванівна наголошує: "У роботі використовую різні форми здійснення контролю знань учнів, одна з них - комп’ютерні тести, які дозволяють за досить короткий час перевірити знання учнів усього класу. Додатково використовую тести для корекції і для закріплення вивченого матеріалу (в діагностичному режимі). Останніми роками автоматизовані системи тестування відіграють все більшу роль в навчальному процесі і найважливішим критерієм якості будь-якої системи тестування виступає системність її функціонування та простота використання. Раціональне поєднання традиційного з інноваційним в освітньому процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, якісному формуванню 10 ключових компетенцій випускника Нової української школи. "

 

         

ПОСИЛАННЯ:

Тестування з фізики (8-11 класи)

ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

  • 1.    Інтерактивна дошка mozaBook урізноманітнює інструментарій шкільних уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних можливостей. https://fb.watch/1AL5xIxKbh/
  • 2.    Тестування онлайн на платформі   https://tests.monitoring.in.ua/ дозволяє не лише перевірити знання з теми, а й актуалізувати, відкоригувати знання учнів, надає аналіз відповідей по завершенню, автоматично виставляє оцінку, зберігає бали та результати проходження в окрему таблицю. Також має функцію перемішування питань, що обумовлює індивідуальний підхід.

⇐ Повернутися до архіву новин