Дослідження «Індивідуальний прогрес учня»

Головною тенденцією розвитку сучасної освіти є формування в учнів ключових компетентностей. У цьому контексті стає важливим розгляд навчальних і особистісних досягнень учнів у динаміці. Мається на увазі не стільки вимірювання засвоєння знань за зразком, а дослідження розвитку продуктивної і творчої складової процесу засвоєння знань, а також розгляд у цьому контексті індивідуальних якостей, які допомагають учневі успішно вирішувати навчальні і особистісні завдання. Мова йде насамперед про метапредметні компетентності.

Протягом трьох років ОСВІТНЬОЮ АГЕНЦІЄЮ проводиться дослідження «Індивідуальний прогрес учня» спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу I ступеня «Ліко-школа». Під час якого досліджуються якісні і кількісні зміни в розвитку учня за певний проміжок часу. Результати показали, що саме індивідуальний прогрес є тим інструментарієм, який забезпечує максимально об’єктивну оцінку потенціалу і можливостей учнів.

На відміну від традиційних способів педагогічної діагностики інструментарій для вимірювання індивідуального прогресу учнів розроблений таким чином, щоб зафіксувати не тільки обсяг інформації і темп засвоєння навчальної програми, але й ресурсні (якісні) зміни компетентностей учня. Специфіка тестів з індивідуального прогресу полягає в тому, що вони використовують завдання з трирівневим ступенем складності. По закінченні вимірювання індивідуального прогресу для кожного учня складається індивідуальний профіль. Порівняння профілів, отриманих на різних зрізах, надає уявлення про лінійно-рівневу динаміку прогресу учня. За результатами індивідуального профілю кожного учня складається профіль класу.

 
⇐ Повернутися до архіву новин