Учасникам ЗНО
Управлінням освіти
Навчальним закладам

Центр моніторингу столичної освіти надає консультаційні послуги з підготовки до ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів.
Запрошуємо випускників та учнів 9-х, 10-х, 11-х класів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, спеціалізованих шкіл, випускників минулих років, які бажають вступати до вищих навчальних закладів на консультаційні заняття.
План занять розроблений з урахуванням типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та програмових вимог Українського центру оцінювання якості освіти.

Програмою консультаційних послуг передбачено:

 • підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання згідно з програмами Українського центру оцінювання якості освіти протягом навчального року
 • систематичне виконання практичних завдань у тестовій формі, аналогічних до завдань зовнішнього незалежного оцінювання
 • перевірка результатів виконання практичних завдань з аналізом типових помилок на кожному занятті
 • тренінг-курс «Методика заповнення  бланків відповідей тестових завдань»
 • психологічна адаптація майбутніх учасників зовнішнього незалежного оцінювання до умов проходження ЗНО
   

Слухачі консультаційних занять

 • отримують якісну і ґрунтовну підготовку до проходження зовнішнього незалежного оцінювання
 • уміють розв’язувати тестові завдання різних форм, передбачених у тестових зошитах ЗНО: завдання з однією правильною відповіддю, завдання з кількома правильними відповідями, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення послідовності, завдання на правильність/хибність твердження
 • оцінюють власний рівень підготовки перед  початком консультаційних занять (безкоштовний разовий тест)
 • проходять діагностичні тестування (рубіжні, контрольні)
 • систематизують та узагальнюють рівень знань з обраних навчальних предметів
 • практично і психологічно готові до успішного проходження ЗНО
   

Консультаційні послуги надаються з таких навчальних предметів:

 • українська мова
 • українська література
 • математика
 • історія України
 • англійська мова
 • географія
 • біологія
 • хімія

І. Підготовка та проведення педагогічних досліджень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з предметів інваріантної складової на замовлення районних управлінь освіти, зокрема:

 • складання завдань у тестовій формі
 • друк тестових зошитів для проведення моніторингового дослідження
 • комп’ютерне та статистичне опрацювання результатів дослідження
 • узагальнення даних та написання аналітичних довідок за результатами досліджень


ІІ. Розробка пакету тестових матеріалів за тематикою районного управління освіти для проведення моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів:

Пакет тестових матеріалів включає:

 • інструкції щодо проведення моніторингового дослідження/тематичного опитування
  (для методистів, вчителів, учнів)
 • завдання в тестовій формі
 • бланки відповідей
 • ключі до завдань


ІІІ. Підготовка та проведення соціологічних, психологічних, психолого-педагогічних досліджень за тематикою замовника, зокрема:

 • розробка анкет для досліджень у середовищі учнів, батьків учнів, вчителів
 • друк анкет для проведення дослідження
 • комп’ютерне та статистичне опрацювання результатів дослідження
 • узагальнення даних та написання аналітичних довідок за результатами досліджень


І
V. Організація та проведення конференцій, семінарів, циклів лекцій з питань підготовки та проведення моніторингових досліджень

V. Організація та проведення курсу лекцій для методистів РНМЦ:

 • «Наукові основи тестового контролю знань»
 • «Теорія і практика конструювання педагогічних, соціологічних, психолого-педагогічних тестів для системи освіти»
 • «Моделі педагогічного тестування»


VI
Організація навчання «Навички створення і проведення презентацій» (Power Point, Publisher)

VІI. Оперативна поліграфія і друк 

 

 

 

І. Підготовка та проведення педагогічних досліджень навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової за тематикою загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:

 • складання завдань у тестовій формі з навчальних предметів
 • друк тестових зошитів для проведення моніторингового дослідження
 • комп’ютерне та статистичне опрацювання результатів дослідження
 • узагальнення даних та написання аналітичних довідок за результатами досліджень


ІІ. Розробка пакету тестових матеріалів за тематикою замовника для проведення навчальним закладом:

 • тематичних атестацій з навчальних предметів
 • семестрових контрольних робіт
 • річних контрольних робіт


ІІI. Підготовка та проведення соціологічних, психологічних, психолого-педагогічних досліджень за тематикою замовника, зокрема:

 • розробка анкет для досліджень у середовищі учнів, батьків учнів, учителів
 • друк анкет для проведення дослідження
 • комп’ютерне та статистичне опрацювання результатів дослідження
 • узагальнення даних та написання аналітичних довідок за результатами досліджень


IV
. Проведення фахових анкетувань учнів 9 – 11-х класів з використанням професійно-орієнтованих методик за темами:

 • здібності учня
 • визначення нахилів до певного типу професій
 • багатоступінчатий опитувальник професійних інтересів
 • експрес-методики професійної придатності


V. Проведення фахових анкетувань учнів 5 – 11-х класів з використанням психологічно-особистісних методик за темами:

 • рівень мотивації учня до навчання
 • тест шкільної тривожності
 • опитувальник К. Роджерса для виявлення адаптованості/неадаптованості особистості
 • чи можете Ви знайти вихід із конфліктної ситуації


VI
. Виїзні навчальні семінари для керівників шкільних методоб'єднань «Теорія і практика конструювання педагогічних тестів»

VII. Виїзні консультаційні сесії професійних психологів з проведенням

 • глибинного інтерв’ю
 • фокус-групового інтерв’ю
 • експертного опитування
 • хол-тесту